مهندسی جیو هیدرولوجیکی

  • بررسی هیدرولوژیکی (سطح تحقیقات آب و بررسی آب های زیر زمینی)
  • مطالعه سیل
  • انتخاب محل مناسب برای حفاری به روش های مختلف ( تا عمق 300 متر)
  • طراحی چاه،‌اندازه اسلات
  • نصب و راه اندازی صفحه نمایش پوشش، فیلتر شن،‌آب بندی و حفاری
  • تست آب چاه (کمیتی و کیفیتی)