تماس با ما

ایمیل آدرس ها
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tell: + (93)202501556

مدیرفنی
محمد خدادادی
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tell: +(93)775 729 165

مدیر عامل
محمد علی رحمعلی
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Tell: +(93) 785 470 598/ + (93)797 974 288

 

آدرس: کناره روزنامه اراده، نرسیده به جنگشن اول، دهمزنگ، کابل-افغانستان 

 

شعبه ایالات متحده امریکا

مدیریت
علی احمدی
Email: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tell:+(1) 240 618 7635

آدرس: 791Quince Orchard,  Blvd, Apt 24, Gaithersburg, Maryland, USA