خدمات نقشه برداری و سروی

در جهان پیشرفته امروز هیچ پروژه ای را بدون مطالعه ، شناخت و برنامه ریزی صحیح و علمی،نمی توان انجام داد. از این رو اهمیت جمع آوری اطلاعات در برنامه ریزی ، تصمیم گیری و اجرا از ضروریات انکار ناپذیر دوران کنونی می باشد ، که در صورت عدم انجام صحیح آن ، اتلاف هزینه ،وقت و مخاطرات جانی و مالی را در پی خواهد داشت. اجرای هر پروژۀ عمرانی که در جهت آبادانی کشور صورت می پذیرد ، محتاج اطلاعات صحیح هندسی و غیر هندسی (توصیفی ) از مکان مورد نظر می باشد که به منظور انجام مطالعات اولیه ، برنامه ریزی ، طراحی ، اجرا و کنترل پروژه ضروری می باشد.جمع آوری ، تحلیل ، مدیریت و ارائه اطلاعات در شکل مناسب (عموما نقشه ) بر عهدۀ متخصصان نقشه برداری می باشد و با توجه به این مهم که اطلاعات نقشه برداری ، ابزار اساسی برای انجام کلیه فعالیت های زیر ساختای کشور می باشد ، اهمیت نیروی فنی مورد نیاز بدین منظور ضروری به نظر می رسد.

با توجه به موقعیت خاص افغانستان به جهت مسائل اقلیمی و جغرافیایی و بكربودن از لحاظ پروژه های عمرانی در بخش مسكن ، شهر سازی ، راه ، پروژه های صنعتی ، بندهای برق و غیره در چند سال اخیر ،حضور متخصصان، افراد وشركتهای علاقه مند به آبادانی و نوسازی گسترش چشمگیری داشته است.

شرکت خدمات جیوتکنیک پامیر با داشتن بیشتر از ده سال سابقه کاری در زمینه نقشه برداری افتخار دارد در این زمینه خدمات ذیل ره با دقیق ترین و پیشرفته ترین تجهیزات نقشه برداری توسط تیم های متخصص و با تجربه در تمامی نقاط افغانستان ارائه نماید.

مطالعات امکان سنجی

 • تهیه نقشه های توپوگرافی در کلیه مقیاس ها
 • تهیه نقشه های کادستر
 • برداشت و تفکیک اراضی
 • هیدروگرافی و عمق یابی
 •  ایجاد و اندازه گیری نقاط ثابت دقیق با GPS STATION
 • مشاوره و نظارت بر پروژه های ساختمانی
 • تهیه نقشه های تسهیلات زیرزمینی
 • تهیه نقشه های As-Built
 • نقشه برداری پایپ لاین و خط انتقال برق
 • مطالعات منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
 • محاسبه حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی
 • تامین گروپ نقشه برداری به همراه تجهیزات کامل