بررسی سد

 

مطالعات جیوتکنیک سدها، بستر سازه‌ها و مسیر کانال‌ها اهمیت بسزایی در احداث سازه‌های مذکور دارند. مهم‌ترین مسائل در احداث بندهای آبی به‌خصوص با هدف ذخیره آب، توانایی نگه‌داری و جلوگیری از اتلاف آن از کناره‌ها و تهداب سد است. به دلیل نقش مؤثر سدها در تأمین نیازهای آبی و نیز ایجاد خطرات بالقوه برای جوامع پایین‌دست آن‌ها، ايمني سد در صنعت سدسازي از مهم‌ترین مسائل در هنگام طراحي، ساخت و بهره‌برداری به شمار می‌رود. لذا كنترل نشت آب از تهداب و محاسبه مقدار جريان آب از اهميت بالايي برخوردار است.
کم‌توجهی به مسئله نشت آب از تهداب و کناره‌های سد به‌مرور موجب کاهش تنش مؤثر و درنتیجه باعث کاهش مقاومت برشی مصالح هسته و سنگ تهداب می‌شود که این امر جدا از فرار آب (هدر رفتن آب) می‌تواند نتایج خطرناکی در پی داشته و باعث عدم پایداری و شکست سد گردد. به همین علت ضروري است با محاسبه مقدار دقیق دبی نشت از کناره‌ها و تهداب سد و در نظر گرفتن مسائل فنی و اقتصادي، اقدام به جلوگیري از خطرات جانی و مالی محتمل شود.
شرکت خدمات جیوتکنیکی پامیر با تجارب موفق در امر محاسبات نشت آب از تهداب سدها به تمهیدات آن با اجرای عملیات گروتینگ (تزریق دوغاب) به‌منظور ایجاد پرده آب‌بند و اجرای دیوار آب‌بند به افزایش ظرفیت باربری و نفوذناپذیری، خاک و سنگ تهداب بندهای آبی افزوده که در صنعت سدسازی یکی از شرکت‌های پیشگام در زمینه به‌کارگیری روش‌های نوین جیوتکنیک نقش مؤثر و سازنده‌ای را ایفا می‌نماید. 

 1. بررسی سایت
 2. بندکشی و بندکشی الگو
 3. شیب تحلیل پایداری برای سدهای  زمینی
 4. تحلیل نشت
 5. اثرات زیست‌محیطی، محیط‌زیست و ارزیابی منابع فرهنگی
 6. تحلیل هیدرولوژیکی و ارزیابی لرزه‌ای
 7. تحلیل و کنترل هیدرولیکی سازه‌ها
 8. مهندسی طبقه‌بندی سنگ
 9. تجزیه‌وتحلیل نرم‌افزار
 10. ایجاد پرده آب‌بند با عملیات تزریق
 11. اجرای دیوار آب‌بند
 12. تحلیل و تجزیه نرم‌افزار (SEEP/W)
 13. آزمایشات نفوذپذیری در سنگ (لوژن) و خاک (لوفران)