مهندسی جیو هیدرولوجیکی

مطالعات جیوتکنیکی با هدف مشخص نمودن شرایط زیرسطحی، زمین شناسی و آب‌های زیرزمینی انجام می‌گردد. انجینران شرکت خدمات جیوتکنیک پامیر ضمن دارا بودن توانایی لازم جهت برنامه‌ریزی شناسایی‌های جیوتکنیکی متناسب با نیازهای پروژه، امکانات وسیعی از تجهیزات حفاری چاه‌ها، نمونه‌گیری از خاک و سنگ، آزمایش‌های برجا و آزمایشگاهی را در اختیار دارد. داده‌های به‌دست‌آمده از شناسایی‌های  جیوتکنیکی برای تعیین متغیرهای مهندسی مصالح زمین به کار می‌روند. با تعیین این متغیرها امکان محاسبه ظرفیت باربری، تعیین میزان نشست و تأثیر آب برسازه‌ها فراهم می‌گردد.

 

  • بررسی هیدرولوژیکی (سطح تحقیقات آب و بررسی آب‌های زیرزمینی)
  • مطالعه سیل
  • انتخاب محل مناسب برای حفاری بهروش‌های مختلف ( تا عمق 300 متر)
  • طراحی چاه،‌اندازه اسلات
  • نصب و راه‌اندازی صفحه نمایش پوشش، فیلتر شن،‌آب بندی و حفاری
  • تست آب چاه (کمیتی و کیفیتی