Articles

دهمین کنفرانس سالانه تواصل تجارتی افغانستان – امریکا

دهمین کنفرانس سالانه تواصل تجارتی افغانستان – امریکا در تاریخ 18 – 20 قوس سال 1393 در شهر واشنگتن دی سی ایالات متحده برگزار شده بود. این کنفرانس از ده سال گذشته بدینسو محل خوبی برای ملاقات تاجران افغان و امریکایی بوده تا از این طریق روابط تجاری خویش را در سرتاسر جهان گسترش دهند. همه ساله تعدادی زیادی از تاجران افغان، مقامات بلند رتبه افغان و امریکایی و فعالان شناخته شده جامعه تجاری ایالات متحده امریکا و اروپا در این همایش بی نظیر اشتراک می نمایند.تمامی روز های کنفرانس متشکل از دو بخش، بحث های گروهی در صبح و نشست های جداگانه شرکت ها در بعد از ظهر بودند.
در روز اول کنفرانس سه پنل تدویر یافت. که نخستین پنل متمرکز به فرصت ها در سکتور زراعت و پروسس مواد غذایی بود.پنل دوم در مورد بحث روی تمویل پیشرفت های افغانستان ،پنل سوم در مورد خانم های تجارت پیشه بود.
روز دوم کنفرانس نیز با بحث های جداگانه در پنل ها ادامه یافت. محور اصلی بحث پنل چهارم سکتور ساختمان و زیربنا بود و پنل پنجم در مورد فرصت های در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دایر گردیده بود.
پنل ششم در مورد صنایع استخراجی (معادن و انرژی) تدویر یافته بود که اشخاص ذیل در این پنل اشتراک داشتند: محترمه کلیری لوکهارت بنیانگذار و رئیس انستیتیوت حکومتداری موثر، محترم لونیس گیانی، رئیس شرکت هاپ لیت گروپ، محترمه انا سوفیا سوایر بانیانگذار و رئیس شرکت آینده درخشان و شرکت آینده، محترم سعید میرزاد هماهنگ کننده بخش پروگرام افغانستان پروژه (USGS)محترم علی احمدی رئیس شرکت خدمات پامیر جیوتکنیکل
علی احمدی ریس شرکت پامیر جیوتکنیکل در این کنفراس در مورد شرکت پامیر جیوتکنیکل و دست آورد های این شرکت در زمینه انرجی و معدن سخنرانی نموند.